Byhaven i Ebeltoft

- inspiration til design af en lille have

- ideer til haveplan med haverum

- forslag til planter i små haver

 

BYHAVEN I EBELTOFT   ⇘   KORT INTRO TIL HAVEN

Kort intro til haven

- der er en utraditionel byhave i Ebeltoft

Selve grunden er på 500 m2, hvoraf huset bruger 180 m2. Formen er lang, smal og godt og vel firkantet - vi bor jo i en gammel by, hvor skellene ikke er skabt af en landmåler. På det smalleste sted bagerst i haven er bredden kun ca. 10 m.

Huset er 300 år gammelt og ligger midt i Ebeltoft med brosten, stokroser, kirke m.m., hvilket vi har taget hensyn til i designet af haven.

Vi deler skel med hele fem naboer, så der er kik til mange gamle tage, inklusiv kirketårnet (og endda et ejendomsmæglerkig til Fregatten Jyllands master).

Da haverne ligger så tæt, som de gør, skal vores træer være små eller slanke, for ikke at genere naboerne. (Træer vil vi ha', fordi de gør haven større.)

En utraditionel have

Haven er utraditionel i den forstand, at det er en lille byhave uden græs med vægt på planteformer og farver. Slyngede stier og små trapper fører rundt til havens mange rum og siddepladser. Haverummene er grønne i mange nuancer og blomstrer på skift. Nogle rum blomstrer flere gange.

Træerne er fortrinsvis søjletræer og små træer, der holder sig under 4 m.

Her er planter til pynt og til at spise og drikke - både standardvarer og sjældenheder. Her er masser af fokuspunkter og små detaljer. Her er ingen plantesamlinger og intet lugearbejde, men en saks i lommen og kaffe på kanden.

Stolen på Fyrstien er en af havens bedste siddepladser

En lille have med mange indtryk

Mange, der besøger haven, finder den større, end den er. Og det er faktisk en vigtig pointe: At små haver kan give ejeren lige så mange oplevelser og glæder, som store haver. Det er kun et spørgsmål om at få ideen og undersøge, hvordan man griber det an.
Hvilke virkemidler, vi har brugt, skriver vi mere om på siderne om havens design.

Haverum
Kort fortalt har vi opdelt vores have i haverum, hvilket er noget af de bedste, vi har gjort, fordi det giver en enestående mulighed til at lege med forskellige stilarter, beplantningstyper og stemninger, uden at det ender som en rodebunke, og vi kan kun anbefale andre at gøre det samme. Det kan også sagtens lade sig gøre i en etableret have. 
Haverummene har vi dels skabt ved hjælp af bygningernes placering på grunden, dels ved hjælp af galvaniserede rionet, som vi har sat som hegn og tilplantet. På den måde kan man gå fra rum til rum og få nye oplevelser.

Oplevelser, ro og pauser
Vi har desuden designet haven, så der er oplevelser og nye indtryk alle vegne: Fokuspunkter, niveauforskelle, interessante planter, faste konstruktioner og meget andet. For jo mere man oplever, jo større virker en have.
For at understrege de mange oplevelser har vi sørget for også at have det modsatte, nemlig ro og pauser i form af stilfærdig grøn beplantning, gentagelser og mange siddepladser, hvor der er plads til eftertanke.

Beplantning overalt
En vigtig del af enhver have er naturligvis planterne, og vi har da også planter overalt, både oppe, nede og midt i mellem.
Det har vi bl.a. fordi vi planter 'i etager' og dermed henter ekstra oplevelser ud af hver eneste kvadratmeter jord. Vi har følgelig gjort os megen umage med at finde små træer, der passer til en lille have, og som derfor kan stå som overstandere mellem andre planter.

En nem have at passe

Med de mange planter, der står overalt i haven, tror mange, at haven kræver en ufattelig mængde arbejde. Men mange planter er i virkeligheden et af de vigtigste trick i en vedligeholdelses-nem have. Det skyldes, at når jorden er dækket, skal vi ikke luge og vande - eller kun lidt.

Et andet plantetrick er at vælge planter, som passer til haven, frem for at forsøge at tilpasse haven til planterne. Alt andet lige er det nemlig lettest at passe en have, hvor man ikke skal kæmpe mod jordbund, lysforhold, klima og pladsforhold.

Et tredje trick er at vælge planter, 'der kan selv'. Dvs. at de ikke hele tiden vælter, at de selv smider de visne blomster, og at de ikke er nogle skravl, der har brug for medicinsk behandlig for lus og svamp og andet utøj.

Byhaven i Ebeltoft er en privat have. Den er tegnet og anlagt af ejerne, Lisbeth Rosdahl og Bent Dall

Det er Lisbeth, der har skrevet teksten og taget billlederne, og det er IKKE ok, at du kopierer, med mindre du har fået lov.
Det gælder både tekst, billeder og ideer.
Du kan kontakte os
HER


Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk