Byhaven i Ebeltoft

- inspiration til design af en lille have

- ideer til haveplan med haverum

- forslag til planter i små haver

 

HAVESYSLER   ⇘   ANLÆG OG ETABLERING       OPMÅLING AF GRUND

Opmåling af grund

- vores erfaringer

Måske du har en grundplan med skel og hus fra dengang, huset blev bygget, eller fra et salg, hvor en ejendomsmægler har lavet en skitse. Det kan også være, at kommunen har en tegning - spørg på teknisk forvaltning. Er din ejendom tilstrækkelig stor, kan du måske få hjælp fra Google Map på internettet.

Hvis du er så heldig, at du har en grundplan at gå ud fra, kan du også være så heldig, at der er afsat mål på den, men lav for en sikkerheds skyld et par kontrolmål for at tjekke, om målene holder. Står der målestoksforhold på planen, betyder for eksempel 1:200, at 1 cm på planen svarer til 200 cm i haven = 2 m.

Har du hverken grundplan eller mål, må du selv i gang. Der er to trin:

 1. Først tages alle målene, mens man løbende noterer og tegner dem på en skitse. Har man mulighed for at være to om det, kan den ene måle, mens den anden noterer. Det er den hurtigste, sikreste og hyggeligste måde. Har man niveauforskelle, skal man være to.
 2. Derefter rentegner man ved et bord med godt lys, en spids blyant, en god lineal og et viskelæder. Man skal også have godt med tid, og måske en kop kaffe inden for rækkevidde.

Du skal være meget omhyggelig, når du måler og tegner. Et eneste skævt mål forskyder det hele, og problemet er desværre, at man formentlig ikke ved hvilket mål, der er forkert, så man må det hele om igen. Sæt mindst en dag af til det. Gerne en weekend.

Vi måtte selv måle om mange gange i haven, fordi vi ikke kunne få enderne til at passe på papiret (husets og havens skel og vinkler er pilskæve), men efter at have løbet frem og tilbage og målt og målt, lykkedes det.

Når du måler og tegner, er det bedst at bruge 1:100, dvs. at en længde på 30 m i haven tegnes som 30 cm på papiret. Det letteste er at bruge et stykke ternet papir og lade 1 meter i haven svare til 2 tern. En længde på 30 meter skal altså tegnes som 60 tern.

Man kan få ternet papir i flere størrelser, bl.a. i A3, der rækker til de flestes behov. Millimeterpapir er selvfølgelig også brugbart, hvis man råder over det-  og orker de små felter. Hvis du har en meget stor have, kan du være nødt til at lave et målestoksforhold på 1:200, for at det kan være på et stykke papir. Dvs. at en afstand på 30 meter skal tegnes på 30 tern.

Brug lineal, så du får snorlige streger i præcise længder og størrelser, og brug blyant, så du kan viske ud. Brug gerne en stiftblyant, som holder sig spids.

Afsæt eksisterende:

 • skel
 • hus, inkl. vinduer og døre
 • udhus, drivhus, legehus
 • garage/carport
 • indkørsler, gangarealer og terrasser
 • vandbassiner og vandløb
 • flagstang, tørrestativ, pergola, gyngestativ o.l.
 • brønddæksler
 • udendørs vandhaner, lamper og stikkontakter
 • niveauforskelle (hvis grunden skråner meget) med linjer, der markerer samme højde. (Find højderne ved at banke en solid pind ned i jorden øverst på skråningen. Bind en tørresnor fast helt nede ved jorden. Træk nu snoren stramt ud, og få din hjælper til at tjekke med et vatterpas, at du holder den vandret. Når du gør det, måler din hjælper, hvor højt der er fra dér, hvor du holder snoren, til jordoverfladen. Sæt krydser på grundplanen på de punkter, hvor I  måler. Er det en meget lang skråning, kan man gentage målingerne.)
 • væsentlige/store planter (tegn kryds for en stamme og marker kronens ydermål med en stiplet cirkel. Obs, at kroner ofte er meget større, end man tror, så mål afstand til yderkant i stedet for at gætte)
 • bede afsættes med ydermål
 • nordpil

Vi havde i løbet af det første år kigget på den eksisterende beplantning, så vi vidste, hvad der voksede i haven og ud fra det kunne beslutte, hvad der skulle bevares og derfor tegnes med på planen.

Da vi havde opmålt det hele og lavet en rentegning, hvor målene passede, oprettede vi vores grundplan på computer.

Vi brugte Word og autofigurer til at tegne med - ikke noget fancy haveprogram. Fordelen ved at opbevare grundplanen og den efterfølgende haveplan på computer er, at vi dels ved, hvor vi har den, dels var - og er - det let at flytte rundt på tingene, når ny inspiration melder sig, og endelig var det let at printe en kopi til de mange udkast til haveplaner, som vi efterfølgende tegnede og kasserede og tegnede og kasserede.

En god gammeldags papirtegning er naturligvis også aldeles brugbar, men så vil vi foreslå, at du tager en masse kopier af grundplanen, inden du går i gang med at tegne fremtiden, dvs. haveplanen, således at du let kan starte forfra på en ny skitse, hvis det er 'en ommer'.

Byhaven i Ebeltoft er en privat have. Den er tegnet og anlagt af ejerne, Lisbeth Rosdahl og Bent Dall

Det er Lisbeth, der har skrevet teksten og taget billlederne, og det er IKKE ok, at du kopierer, med mindre du har fået lov.
Det gælder både tekst, billeder og ideer.
Du kan kontakte os
HER


Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk