Byhaven i Ebeltoft

- inspiration til design af en lille have

- ideer til haveplan med haverum

- forslag til planter i små haver

 

HAVESYSLER   ⇘   ANLÆG OG ETABLERING      STØTTEMURE OG TRAPPER

Støttemure og trapper

- understreger niveauforskelle

Støttemure og trapper er en del af havens faste konstruktioner, der sammen med selve niveauforskellen giver haven karakter med spændende indtryk og kontraster. Effekter, der samlet set betyder, at haven virker større.
Mulighederne for støttemure er utallige. Vi har erfaringer med støttemure af lærkestammer, kampesten og telefonpæle, der alle har et naturligt udtryk.

Støttemur af lærkestammer - kønt, men holder ikke

Da vi anlagde Fyrstien, der skråner svagt opad, etablerede vi to 'hævede' bede til surbundsplanter, som stien kunne slynge sig mellem. Bedene hævede vi med en støttemur af ubehandlede lærkestammer, som vi tilfældigvis kom i besiddelse af. 

Stammerne blev gravet minimum 60 cm. ned og stampet meget godt til. 

Inden der blev fyldt spagnum i bedene, satte vi filt på bagsiden, så spagnummen ikke kunne presses ud (foto herunder). Det skulle senere vise sig at være en god ide.

Støttemur af lærkestammer - smuk, men holder ikke længe

Støttemur af lærkestammer - smuk, men holder ikke længe

Første erfaring
Lærkestammerne var særdeles smukke og klædelige til både surbunds-bedene og til den flis, der dengang lå på selve stien. Vi kunne ikke have fundet noget bedre.

Anden erfaring
Lærkestammer dur ikke! De holder ikke længe nok. I hvert fald ikke til vores temperament og kvalitetskrav. Og da slet ikke fordi vi var så uvidende, at vi ikke først fjernede barken. Hvis man fjerner den, holder stammerne måske et par år mere. Hos os var stammerne i begyndende forfald efter fem år - og kunne måske have holdt det dobbelte (hvis man ikke sparkede til dem). Dvs. at hvis man fjerner barken, holder de måske i alt 10 år. Hvis det er godt nok, så er lærkestammer en god og smuk løsning.

Slutning - og tredje erfaring
Vi valgte at udskifte stammerne, inden de smuldrede helt, og mens vi (Bent) stadig havde kræfterne til det tunge arbejde. Den nye støttemur består af kampesten, der holder vores tid ud (se mere herunder). I forbindelse med udskiftningen viste det sig, at filten på bagsiden af stammerne, var guld værd, for vi kunne fjerne stammerne og lægge stenene næsten uden at genere planterne.
Stenene er meget, meget flotte og klæder planterne godt, og vi nyder dagligt den nye løsning, men lærkestammerne - med bark - VAR nr. 1.

^
Lærkestammer med nedhængende tranebær - en smuk kombination.


  📌

Tilstampning af stolper, pæle og kampesten

Et effektivt stamperedskab er en omvendt hegnspæl på 6 cm i diameter, som kan komme ind i 'mellemrummene' mellem stolper og sten.

Støttemur af kampesten

De 'hævede' bede langs Fyrstien er i dag lavet med kampesten, der er gravet lidt ned.
Stenene er lagt, så mindst 1/3 ligger nede i jorden. (Hvis man skal gå på det hævede areal, skal de graves halvt ned.) Og så er stenene ellers tumlet frem og tilbage, til de ligger i den helt rigtige vinkel og med den helt rigtige forside osv. osv. og dernæst stampet på plads.
Inden der blev efterfyldt med spagnum bag stenene, satte vi ny, frisk filt på bagsiden, så spagnummen ikke smuldrer ud i evt. mellemrum. Det kan ikke undgås, at der er lidt spalter hist og her.

Støttemur af telefonpæle

Niveauforskellen i haverummet 'Skoven' har vi lavet med telefonpæle.
Alt i alt er niveauforskellen ca 90 cm.

En 'mur' af telefonpæle tager sig af de nederste 50-60 cm. Resten af højdeforskellen blev i starten af vores havetid udlignet ved småtrin og skrå stier, men i 2012-13 lavede vi et ekstra niveau med et par ekstra støttemure af flere telefonpæle.
Vi er i dag overmåde glade for, at vi orkede omlægningen. Det er blevet SÅ meget bedre.

Telefonpælene er gravet ca 80 cm ned og sat med en jævn overflade. De har ikke fået yderligere behandling end den imprægneringsgift, der er i dem. 
De er ikke støbt fast, blot stampet og stampet med en hegnspæl.
Bagsiden er beklædt med filt for at undgå at der smutter jord ud i evt. revner.

^
Vi har tilføjet det midterste niveau, hvor jorden og stien tidligere skrånede, og vi afprøver om belægningen skal være fliser. Det endte med flis, som i resten af haverummet. En løsning, der senere er skiftet ud til stenmel, men det er en anden historie.


Trapper og trin

Flere steder i haverummet Skoven har vi gennembrudt pælene og lavet trapper, bl.a. tre trætrapper, der tilsammen fører op til havens højeste sted 'Grønhøj', hvor der står to stole til aftensol.
To af disse tre trapper er lavet af trykimprægnerede stolper, der er lagt i spænd i telefonpælene. Trinene er jord med trædebregner og efterhånden også mos, som vi værner om.
Den tredje og øverste trappe der bare er et trin består af telefonpæle på højkant.

Et andet sted har vi lavet en trappe med tre trin af sten. De er blot lagt på jorden/gravet ned. Ingen støbning.

^
De to nederste småtrapper er af stolper på tværs med trædebregner på trinnene. Trappen op til øverste niveau i haven er telefonpæle på højkant.
Der er også en enkelt trappe med tre trin af sten.


Byhaven i Ebeltoft er en privat have. Den er tegnet og anlagt af ejerne, Lisbeth Rosdahl og Bent Dall

Det er Lisbeth, der har skrevet teksten og taget billlederne, og det er IKKE ok, at du kopierer, med mindre du har fået lov.
Det gælder både tekst, billeder og ideer.
Du kan kontakte os
HER


Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk