Byhaven i Ebeltoft

- inspiration til design af en lille have

- ideer til haveplan med haverum

- forslag til planter i små haver

 

HAVESYSLER       HAVEARBEJDE      VANDING

Vanding  

- sådan gør vi det bedre for planterne og lettere for os selv

Hvis man vil vande mindre, gælder det om: 

  • at tvinge rødderne væk fra de øverste jordlag og derned, hvor jorden ikke tørres ud af sol og vind
  • at dække jorden, så de øverste lag beskyttes mod udtørring af sol og vind

Ved at tvinge rødderne nedad og væk fra de øverste jordlag, der er udsat for udtørring af sol og vind, bedres planternes chance for at overleve, og man skal vande mindre (mindre vand og mindre tid). Udover at man kan tvinge rødderne nedad, er der naturligvis forskel på, om en plante fra naturens side har overfladiske rødder eller pælerødder, men det er en anden snak. Uanset hvilken rodtype en plante er skabt med, vil den altid prioritere at danne ekstra mange rødder dér, hvor der er vand.

^
Den gule farve viser de øverste jordlag, der hurtigt tørrer ud af sol og vind. Rødder her er meget udsat for udtørring. Den blå farve er de dybe jordlag, der holder på vandet, og det er derfor dernede, rødderne bør være,så de er beskyttet mod udtørring. Man bestemmer selv, om rødderne skal ligge i det gule eller blå jordlag. Vander man for lidt af gangen ligger rødderne i det gule jordlag, hvor sjatterne fugter jorden. Hvis man grundvander, trækker rødderne ned i den blå jord, hvor fugten bevares.


Grundvanding - bedst for planterne, bedst for os

Når man vander, skal man vande så meget og længe, at jorden bliver fugtig langt nede (og der skal meget vand til! Minimum 10 liter pr. plante, hvis man vander almindeligt og direkte på jorden (uden vandingsanlæg).

^
Den blå farve viser, at man skal vande så meget, at de DYBE jordlag fyldes med vand. Brug evt. en vandepotte, som vist på tegning til højre, så vandet kommer ned i jorden.


Vandepotter

Man kan gøre det lettere for sig selv og planten ved at vande gennem et rør eller en 'vandepotte', så det kostbare vand slet ikke opsuges og fordamper fra den øverste jord, men går direkte i dybden og gør maksimal nytte.
Ved at tvinge plantens rødder i dybden hjælper man den til at kunne klare sig selv i tørketider.

Vandkander (og vandbaljer)

Her i haven vander vi meget med kande. Så kan vi lettest dosere de dyre dråber til de planter, der reelt har brug, og samtidigt sørge for, at de til gengæld får rigeligt. Til gengæld har vi to baljer stående centralt i haven. De kan fyldes med slanger, der er skjult i havens bede. Ved hver balje står en vandkande.

Vandingen foregår på den måde, at vi tænder for vandet og går til bage til vandbaljen. Her fylder vi en vandkande ved at dyppe den i baljen. Kanden fyldes hurtigt og kan hældes ud, hvor der er behov. Imens fyldes baljen igen af det løbende vand. Man lærer hurtigt, hvor meget tryk, der skal være på, for at man kan følge med med kanden. Vi skruer ofte op på fuld gas, for da det tager så kort tid at fylde kanden, kan man lynhurtigt få båret nogle kander ud.

En anden fordel ved vandbaljerne med tilhørende kander er, at man hurtigt kan feberredde en plante, der hænger med ørerne, fordi man ikke først skal rende rundt og hente kande og fylde ved en vandhane.

^
Der findes så mange smukke vandkander, at man sagtens kan finde en, der passer til haven. Ved den ene balje har vi en fin gammel zinkkande fra en genbrugsforretning. Ved den anden vandbalje er det en ganske almindelig plastkande. Planterne er ligeglade.


Vandslanger m.m.

Vandslanger er et godt supplement til vandkander, og efter tre års tørke her i haven (2018-2020) har vi anskaffet både vandslanger og sive-/drypslanger.
Hvis man vil vande effektivt, bruger man ikke spreder af den ene eller den anden slags, da en stor del af vandet fordamper i luften og en lige så stor del fordamper fra bladene, det rammer. Slangen bør lægges på jorden med så langsomt tryk på vandet, at det lige så stille kan sive ned. Vi har også et jordspyd, så vandet kommer helt ned i jorden. Det bruger vi især ved træer og buske. 
Sive-/drypslanger er slanger, som vi har langt permanent ud i flere af havens bede. Når der skal vandes, slutter vi haveslangen til, og så drypper der lige så langsomt vand ud i bedet. Det tager flere timer og kan som al anden vanding gøres om aftenen, natten eller tidlig morgen, inden solen varmer.

Skygge og bunddække - bedst for planterne og bedst for os

Hvis man sørger for, at jorden overalt er dækket af skyggende buske, stauder og andet bunddække, udtørres jorden ikke af sol og vind, og man skal vande mindre. Man kunne godt tro, at mange planter ville øge vandbehovet, men når man taler fordampning fra de øverste 20-30 cm, er fordampningen et meget større problem end mange planter - prøv selv at lægge mærke til forskellen på jord i sol og skygge.

^
Der skal ikke meget bunddække til, før det mindsker fordampningen fra det øverste jordlag.


^
Vi har planter over det hele. Dels holder de jorden fugtig, dels ser det frodigt ud. Vi kan godt lige begge dele.


Byhaven i Ebeltoft er en privat have. Den er tegnet og anlagt af ejerne, Lisbeth Rosdahl og Bent Dall

Det er Lisbeth, der har skrevet teksten og taget billlederne, og det er IKKE ok, at du kopierer, med mindre du har fået lov.
Det gælder både tekst, billeder og ideer.
Du kan kontakte os
HER


Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk